Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Współpraca Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie z klasami mundurowymi

Komendant Miejski Policji w Olsztynie i Dyrektor XII Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie zawarli porozumienie w sprawie współpracy w realizacji programu nauczania w klasie o profilu policyjnym, która powstanie w roku szkolnym 2017/2018. Olsztyńscy policjanci wspierają już pięć szkół, w których funkcjonują klasy mundurowe, przygotowujące do pracy m.in. w Policji, Wojsku, Służbie Celnej i Straży Pożarnej.

Już na kilka miesięcy przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 p.o. Komendant Miejski Policji w Olsztynie, mł. insp. Piotr Zabuski wraz z Dyrektorem XII Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, p. Dorotą Linkiewicz, podpisali porozumienie dotyczące współpracy w realizacji w przywołanym Liceum autorskiej innowacji pedagogicznej. W przyszłym roku szkolnym planowane jest bowiem utworzenie klasy o profilu mundurowym, przygotowującym do pracy w Policji i Wojsku. W programie innowacji poza przedmiotami z ramowego planu nauczania liceum ogólnokształcącego, przewidziane są także zajęcia m.in. z zakresu prawoznawstwa, wiedzy o państwie i Policji, psychologii, zarządzania kryzysowego, udzielania pierwszej pomocy.

Założeniem stron porozumienia jest stworzenie młodzieży, która swoją przyszłość planuje związać z formacjami mundurowymi, takich warunków kształcenia, które w sposób profesjonalny pozwolą zapoznać się ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami w służbie policyjnej i posiąść wiedzę na temat teoretycznego przygotowania policyjnego, by jednocześnie przygotować uczniów do przyszłych egzaminów kwalifikujących do służby w Policji. Uczniowie klasy mundurowej będą mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach pokazowych organizowanych na terenie jednostki Policji, a także będą brali udział w tematycznych lekcjach dydaktycznych, mających na celu podnoszenie ich świadomości prawnej i społecznej za stan bezpieczeństwa publicznego. Zajęcia dydaktyczne współprowadzić będą praktycy – policjanci i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Obecnie klasy mundurowe, które wspierane są przez olsztyńskich policjantów, funkcjonują w Zespole Szkół w Biskupcu, w Dobrym Mieście i w Olsztynku oraz w Liceum Ogólnokształcącym CN-B Feniks w Olsztynie. Gimnazjalistów zainteresowanych programem nauczania w klasach mundurowych oraz wydarzeniami ze szkolnej codzienności uczniów tych klas zachęcamy do odwiedzania stron internetowych przywołanych szkół. Z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, za koordynację klas o profilu policyjnym odpowiedzialna jest p. Lidia Cynt z Wydziału Prewencji – tel. 89 522 47 69.


 

lc

Powrót na górę strony