Komenda Miejska Policji w Olsztynie - Kontakt - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Komenda Miejska Policji w Olsztynie
 
ul. Partyzantów 23
10-526 Olsztyn
tel. (89) 522 34 24
fax (89) 522 34 25
 
Godziny służby i pracy: 
7:30 - 15:30 
 
e-mail: komendant@olsztyn.ol.policja.gov.pl
 
WOJEWÓDZKA INFORMACJA POLICYJNA
0 89 522 44 44