„Nie skreślaj życia tak prędko” - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Nie skreślaj życia tak prędko”

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rusza z kampanią poświęconą nadmiernej prędkości. Problem nadmiernej prędkości w ruchu drogowym to temat najnowszej kampanii Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Nie skreślaj życia tak prędko”. Kampania została zainaugurowana 15 października 2018 r. przez wiceministra infrastruktury Marka Chodkiewicza i Sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrada Romika.

- Nadmierna prędkość pojazdów wciąż jest jednym z największych problemów polskich dróg. Kampania, którą dziś rozpoczynamy, jest apelem do nas wszystkich, abyśmy zrozumieli, że warto poświecić na dojazd kilka minut dłużej, jeśli w zamian zapewniamy bezpieczeństwo sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego - podkreślił minister M. Chodkiewicz.

Podczas konferencji wiceminister Marek Chodkiewicz przedstawił informację o podejmowanych przez Ministerstwo Infrastruktury działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym o programach modernizacji infrastruktury drogowej. Sekretarz KRBRD Konrad Romik opowiedział o szczegółach rozpoczynającej się kampanii oraz o wpływie nadmiernej prędkości na ilość i skutki wypadków drogowych w Polsce.

Podczas inauguracji kampanii wykonany został również test zderzeniowy pojazdu jadącego z prędkością 70 km/h. O technicznych aspektach i skutkach takiego zderzenia, a także o negatywnym wpływie podwyższonej prędkości na bezpieczeństwo ruchu, opowiedział dyrektor PIMOT Witold Luty.

Kampania „Nie skreślaj życia tak prędko” jest adresowana do ogółu społeczeństwa. Pokazuje tragiczne skutki wypadków, których przyczyną jest nadmierna prędkość. Jej celem jest podniesienie świadomości kierujących pojazdami w zakresie negatywnego wpływu podwyższonej prędkości na bezpieczeństwo ruchu i zmiana ich postaw w kwestii przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Kampania będzie prowadzona w telewizji, radiu, kinach, Internecie oraz na billboardach.

Ładowanie odtwarzacza...

Źródło: http://krbrd.gov.pl/ Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego