Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Tramwaj na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym cd.

W związku z tym, iż w najbliższym czasie zakończą się prace związane z budową linii tramwajowej, na kilku skrzyżowaniach w mieście, gdzie odbywa się ruch okrężny, zamontowane zostaną nowe sygnalizatory STK, STT i ST. Będą to tzw. światła dla tramwajów. Niewątpliwie pojawienie się w komunikacji miejskiej nowego środka transportu obliguje do uaktualnienia posiadanej wiedzy i dostosowywania jej do realiów komunikacyjnych. Zapoznaj się więc co oznaczają te światła i jedź bezpiecznie.

Sygnalizator STK  - sygnalizator kierunkowy tylko dla tramwajów

 

Sygnały, które będą nadawane przez sygnalizator kierunkowe STK będą dotyczyły, tylko i wyłącznie tramwajów jadących w kierunkach wskazanych przez strzałki  umieszczone nad sygnalizatorem. Nadawany przez sygnalizator kierunkowy STK ten właśnie sygnał, będzie  oznaczał, że przejazd nie koliduje z innymi kierunkami ruchu.


 

 

Sygnalizator ST  - sygnalizator z sygnałami tylko dla tramwajów 

  Sygnał w kształcie kreski pionowej - zezwolenie na wjazd za sygnalizator

  Są wyjątki:

 1.   Ruch tramwaju utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom.
 2.   Ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zezwalającego na wjazd za sygnalizator

 Sygnał w kształcie kreski poziomej - zakaz wjazdu za  sygnalizator

 

     STT - 1 sygnał oznaczający zakaz wjazdu tramwaju za sygnalizator 
 

 

    STT - 2 sygnał oznaczający zezwolenie na jazdę tramwaju we wskazanym kierunku 

 

Kierunki są oznaczone kropkami wyświetlanymi w górnej części sygnalizatora:

* lewa górna kropka oznacza kierunek w lewo

* środkowa górna kropka kierunek na wprost

* prawa górna kropka kierunek w prawo

Nadawany przez sygnalizator kierunkowy STT sygnał zezwalający na wjazd oznacza, że przejazd jest bezkolizyjny.

 

Zanim zaczniesz wypełniać test, oto kilka ogólnych zasad związanych z ruchem tramwajów:

 • Pamiętajmy, że zawsze pierwszeństwo na drodze ma pojazd jadący swoim pasem ruchu – co oznacza, że jeśli chcemy zmienić zajmowany pas ruchu musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu pasem ruchu, na który chcemy wjechać.
 • Pamiętajmy, że na skrzyżowaniach równorzędnych tramwaje mają zawsze pierwszeństwo przejazdu.
 • Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejeździe kolejowym i tramwajowym.
 • Podczas włączania się do ruchu tramwaje obowiązują te same przepisy co inne pojazdy tzn., że kierowca tramwaju musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu samochodom jadącym po drodze, na którą chce wjechać.
 • Należy zwrócić szczególną uwagę na pojawiające się nowe oznakowanie pionowe, poziome, oraz specjalną sygnalizację tramwajową.
 • Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony
 • Zatrzymanie samochodu dojeżdżającego do wysepki tramwajowej musi odbywać się na wysokości ostatniego wagonu tramwaju. Nawet jeśli kierowca samochodu nie widzi  w tym momencie pieszych czy pasażerów wsiadających bądź wysiadających z tramwaju, kierujący pojazdem jest obowiązany do bezwzględnego zatrzymania.
 • Zachowanie się podczas przejeżdżania obok oznaczonego przystanku tramwajowego nie znajdującego się przy chodniku. Pojazdy muszą zatrzymać się w takim miejscu aby zapewnić pasażerom bezpieczne wejście i wyjście z tramwaju.
 • kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu.

 

Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakiem C-12.

Znak ten nie znakiem regulującym pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu, takie skrzyżowanie jest więc skrzyżowaniem równorzędnym. Tramwaj ma pierwszeństwo niezależnie od tego czy wjeżdża na skrzyżowanie czy już się po nim porusza.

 

 

Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakiem A-7 + C-12.

Tramwaj znajdujący się na skrzyżowaniu ma pierwszeństwo przed innymi pojazdami - jest bowiem w sytuacji równorzędnej z pojazdami poruszającymi się po jezdni ronda.

 

 

Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym z sygnalizacją świetlną.Tramwaj mający zezwolenie na wjazd za sygnalizator ma pierwszeństwo przed innymi kierującymi bez względu na to czy dojeżdża do skrzyżowania czy już się po nim porusza.

 

 

 

(MP)