Menu przedmiotowe:
Galeria
11
Konkurs plastyczny

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KMP Olsztyn

Siedziba - Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 41, 42. 
Sekretariat - tel. 0-89-522-35-60, fax 0-89-522-34-05
tel. 0-89-522-35-40, fax 0-89-522-35-45

Naczelnik Wydziału- podinsp. Jolanta Siezieniewska
tel. 089-522-35-61
Zastępca naczelnika - podinsp. Wojciech Grzelak
tel. 089-522-35-41
Zastępca naczelnika - asp.szt. Grzegorz Krzyżanowski
tel. 089-522-35-50Zespół dw. z Przestępczością p-ko Życiu i Zdrowiu
Zespołem kieruje - asp. Janusz Wirchanowicz
tel 089-522-35-52
Zespół realizuje zadania dochodzeniowo – śledcze w zakresie zwalczania przestępczości p-ko życiu i zdrowiu, przestępczości narkotykowej, przestępczości przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji, fałszowaniu znaków pieniężnych.

Zespół dw. z Przestępczością p-ko Mieniu
Zespołem kieruje - podkom. Tomasz Mańkowski

tel. 089-522-35-63
Zespół realizuje zadania dochodzeniowo – śledcze w zakresie zwalczania przestępstw rozbójniczych, kradzieży, kradzieży z włamaniami, przywłaszczenia mienia oraz przestępstw p-ko dokumentom.

Zespół dw. z Przestępczością Samochodową
Zespołem kieruje - kom. Artur Opalach

tel. 089-522-34-32
Zespół realizuje zadania dochodzeniowo-śledcze w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej oraz bezpieczeństwa w komunikacji.

Zespół ds. Statystyki Przestępczości
asp. szt. Małgorzata Misiułajtis
mł. asp. Agnieszka Cydzik
tel. 089-522-35-58
Zespół realizuje zadania w zakresie sprawozdawczości, analizy danych statystycznych dotyczący postępowań przygotowawczych, zabezpieczeń majątkowych, przepadku rzeczy oraz innych wynikających z poleceń Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie oraz Naczelnika Sekcji.

Dzień z pracy Policji
Zdarzenia: 2014-09-19
1. Zatrzymani
    na gorącym uczynku: 28
2. Wypadki drogowe: 5
    - ranni: 6
    - zabici: 0
3. Kolizje drogowe: 43
4. Nietrzeźwi kierowcy: 15
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-18
© 2006 - Wszystkie prawa zastrzeżone Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Projekt pt. "Rozwój e-usług publicznych i e-komunikacji między społecznością regionu, a Policją województwa warmińsko - mazurskiego" współfinansowany w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.